Tư vấn Năng lượng

VIPECONS có đội ngũ chuyên gia tư vấn về nghiên cứu khả thi dự án năng lượng gồm năng lượng hóa thạch (xăng dầu, khí đốt, than) và năng lượng tái tạo (biomass từ gỗ, trấu, tre, nứa). Khảo sát thị trường liên quan đến lĩnh vực mà nhà đầu tư dự kiến đầu tư trong lĩnh vực: năng lượng dầu khí, năng lượng sinh khối, các dạng năng lượng mới như hydrogen, amoniac và các dạng năng lượng xanh khác.

Hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án: Qua các đối tác và bằng các quan hệ rộng rãi của mình, chúng tôi tìm kiếm và đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư.

Tư vấn đầu tư

Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi)

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư các công việc sau:

        Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi (Pre-FS, FS).

        Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

        Giải pháp Phòng cháy chữa cháy.

        Xin cấp Giấy phép của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

        Thẩm tra Thiết kế.

        Tư vấn và hỗ trợ Đấu thầu – Mời thầu (ITB).

        Đánh giá hồ sơ đấu thầu.

        Giám sát Thi công xây dựng và lắp đặt.

        Dịch vụ chạy thử đơn động, chạy thử liên động, chạy thử nghiệm thu.

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIPECONS
Trụ sở chính: Số 75, Phố Bùi Đạt, Phường An Hưng, Thành phố. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 776 268 168
Email: contact@vipecons.com

Văn phòng đại diện: Số 16, Ngõ 118 Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.