Thủ tục nhập khẩu hóa chất 2020

Thủ tục nhập khẩu hóa chất 2020
Những năm gần đây, mặt hàng hóa chất được nhập khẩu về Việt Nam liên tục tăng cao để đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất công – nông nghiệp trong nước đang ngày càng phát triển.
THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH THAM KHẢO
 • Nghị định 113/2017/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật hóa chất
 • Thông tư 40/2011/TT-BCT: Quy định về khai báo hóa chất.
Tại nghị định 113 có danh sách mã CAS của các hóa chất. Nhà xuất khẩu cần cung cấp mã CAS của hàng hóa nhập khẩu nằm trong MSDS của hàng hóa đó. Sau khi đã có mã CAS, bạn cần kiểm tra trong danh mục nghị định 113 ở phụ lục nào, trong đó cũng đều ghi thủ tục đối với từng phụ lục.
QUY TRÌNH THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT
Ở đây, chúng tôi cập nhật về danh mục thuộc phụ lục 1,5. Các bước thực hiện như sau:
 • Bước 1: Trước khi nhập hàng về check mã CAS
 • Bước 2: Hàng về đến cảng khai báo hóa chất
 • Bước 3: In xác nhận đã khai báo hóa chất mang ra cảng làm thủ tục hải quan
 • Bước 4: Thông quan hàng hóa.
KHAI BÁO HÓA CHẤT
Việc khai báo hóa chất sẽ được thực hiện trước khi tàu về 2 ngày khi hàng về không phải đợi khai báo hóa chất.
Hồ sơ khai báo hóa chất cần có để có thông tin gồm:
 • Mẫu đăng ký khai báo hóa chất (thông tư 40/2011/TT-BCT)
 • MSDS
 • Invoice, Packing list
Nơi đăng ký khai báo hóa chất tại cục hóa chất thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia.
Thủ tục nhập khẩu hóa chất 2020
MÃ HS HÓA CHẤT THAM KHẢO
 • 28043000: Nitơ – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 28044000: Oxy – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 28011000: Clo – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 28013000: Flo, brom – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 28051100: Natri – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 28091000: Diphospho pentaoxit – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 28183000: Nhôm hydroxit – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 29012100: Etylen – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 28080000: Axit nitric; axit sulphonitric – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 29291090: hợp chất chứa nitơ – thủ tục nhập khẩu hóa chất
 • 29270010: azodicarbonamide – thủ tục nhập khẩu hóa chất
THỦ TỤC THÔNG QUAN
Bộ hồ sơ bao gồm:
 • Giấy xác nhận đã khai báo hóa chất (tải trên một cửa)
 • Invoice, Packing list
 • Bill of lading
 • Tờ khai hải quan
 • C/O (nếu có)
Chỉ cần thực hiện những bước đơn giản trên, lô hàng của bạn sẽ thông quan một cách dễ dàng.