Dầu Diesel (DO 0.05S)

17/09/2018 Admin 0

Dầu DO (Diesel Oil) là một loại nhiên liệu lỏng, được tinh chế từ dầu mỏ có thành phần chưng cất nằm giữa dầu hỏa […]

Dầu hỏa (KO)

17/09/2018 Ban quản trị 0

Dầu hỏa – một loại nhiên liệu được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày. Tại Việt Nam, dầu hỏa được sử dụng […]

Xăng RON95-III

10/09/2018 Ban quản trị 0

Xăng là một trong những thành phẩm của quá trình chưng cất dầu mỏ, được sử dụng như một loại nhiên liệu, chất đốt cho […]