Dầu Diesel (DO 0.05S)

17/09/2018 Admin 0

Dầu DO (Diesel Oil) là một loại nhiên liệu lỏng, được tinh chế từ dầu mỏ có thành phần chưng cất nằm giữa dầu hỏa […]