Sản phẩm hóa chất

Sản phẩm hóa chất

Các sản phẩm hóa chất VIPECONS đang phân phối như: Xút (NaOH 32%, 45%, xút vày), Axit (HCl, H2SO4, HNO3), các hóa chất cơ bản khác,  với những tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt, đem đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.