Hóa chất

VIPECONS có đội ngũ chuyên gia tư vấn về nghiên cứu khả thi dự án, thị trường liên quan đến lĩnh vực mà nhà đầu tư dự kiến đầu tư trong lĩnh vực: Hóa chất, Hóa dầu, Hóa dược, Thực phẩm, Mỹ phẩm.

Hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu địa điểm thực hiện dự án: Qua các đối tác và bằng các quan hệ rộng rãi của mình, chúng tôi tìm kiếm và đánh giá địa điểm đầu tư để giúp chủ đầu tư có nhiều căn cứ khi quyết định đầu tư.

Tư vấn đầu tư

Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi)

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư các công việc sau:

        Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi (Pre-FS, FS).

        Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

        Giải pháp Phòng cháy chữa cháy.

        Xin cấp Giấy phép của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

        Thẩm tra Thiết kế.

        Tư vấn và hỗ trợ Đấu thầu – Mời thầu (ITB).

        Đánh giá hồ sơ đấu thầu.

        Giám sát Thi công xây dựng và lắp đặt.

        Dịch vụ chạy thử đơn động, chạy thử liên động, chạy thử nghiệm thu;…

Tư vấn quản lý dự án liên quan đến hóa chất, hóa dầu

VIPECONS có đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để hỗ trợ chủ đầu tư trong việc tư vấn quản lý dự án:

  Tư vấn giúp đỡ chủ đầu tư thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

  Thẩm định hồ sơ thiết kế XDCT, lập tổng dự toán

  Lập hồ sơ mời đấu thầu (tư vấn, cung cấp hàng hoá, xây lắp, EPC), phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

  Tư vấn giám sát

  Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng.

  Hướng dẫn vận hành chạy thử, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Thực hiện một số công việc khác (tổ chức thẩm định dự án đầu tư, thẩm định các dự án chi phí của công việc tư vấn yêu cầu phải lập dự toán và các công việc khác).

Tư vấn thiết kế

Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho các công trình ở nhiều lĩnh vực có quy mô khác nhau bao gồm:

     Thiết kế công nghệ

     Thiết kế bố trí lắp đặt đường ống

     Thiết kế kiến trúc, xây dựng và kỹ thuật hạ tầng

     Thiết kế điện – đo lường – tự động hóa

    Thiết kế chế tạo thiết bị

     Thiết kế hệ thống cấp, thải nước

     Thiết kế phòng cháy chữa cháy

     Lập dự toán – tổng dự toán

Tùy theo yêu cầu cụ thể của khách hàng với chất lượng cao.

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIPECONS
Trụ sở chính: Số 75, Phố Bùi Đạt, Phường An Hưng, Thành phố. Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
Điện thoại: (+84) 776 268 168
Email: contact@vipecons.com

Văn phòng đại diện: Số 16, Ngõ 118 Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.