33. Xút-NaOH

23/07/2021 Ban quản trị 0

– Nguy hiểm khi tiếp xúc: Gây bỏng, ăn mòn da, rất nguy hiểm. – Độc hại cho đường hô hấp: gây kích ứng mạnh […]