Công tác môi trường

VIPECONS cam kết toàn diện trong việc đảm bảo môi trường bền vững bằng cách bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu ô nhiễm vì các thế hệ hiện tại và tương lai.

Chúng tôi đã triển khai hệ thống quản lý môi trường  ISO 14001:2015 phù hợp với các tiêu chuẩn, luật pháp và quy định quốc tế hiện hành. Việc đánh giá tác động môi trường là bắt buộc và luôn được gắn chặt với quá trình bắt đầu một dự án.

Những tác động đến môi trường tự nhiên từ các hoạt động của VIPECONS đều được quản lý một cách phù hợp và theo thông lệ của ngành công nghiệp dầu khí quốc tế.  Bên cạnh đó, VIPECONS cũng tích cực hưởng ứng và tham gia vào các chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường như chương trình Giờ Trái đất, Ngày Môi trường Thế giới, các chiến dịch trồng cây xanh hàng năm…

Chung tay với cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường chống lại các tác động của biến đổi khí hậu, hướng tới việc tối ưu hóa và giảm chi phí hoạt động, VIPECONS đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ về Văn phòng Xanh với nhiều hoạt động thiết thực như giảm thiểu việc sử dụng  nguyên liệu tự nhiên, tiết kiệm nhiên liệu, điện, năng lượng; quản lý in ấn và tiêu hao giấy; quản lý chất thải; tận dụng nguồn lực hệ thống lưu trữ và tài nguyên chung, thiết kế văn phòng thân thiện với môi trường.